Aktuelt

2016

Arkiv Sidenavn
Kronikk: En taxinæring tilpasset kundene
Vinnere av årets masterpriskonkurranse
Forskning viser: Prisportaler kan gi høyere priser
Høring: Bokavtalen er til skade for leserne
Byggebrems bak høye boligpriser
Kronikk:En særnorsk bankstruktur
Utlyser inntil 9 millioner kroner til forskning
Milliongebyr for anbudssamarbeid
Forslag fra Nortura og KLF kan svekke konkurransen
Petroleumsnæringen: Kjøpermakt kan være bra for konkurransen og forbrukerne
Kronikk: Bøndene tjener på konkurranse
Havilafjord får kjøpe Fjord1
Peppes Pizza får ikke kjøpe Dolly Dimple's
Bevissikring i marknaden for flytransport
Avskrekkelsesgevinsten
Avinor trenger konkurrenter
Forbyr Torghatten-Fjord1
Varsler milliongebyr til fire forlag
Avsluttar Norgesgruppen - Bunnpris
Godkjenner ikkje kjøpar av St1
Kan særnorske kapitalkrav undergrave stabiliteten?
Ulovlig samarbeid: Ny veileder for personstraff
Forbrukerundersøkelse via SMS
Konkurransetilsynet og KOFA med ny besøksadresse
Kronikk: Drahjelp fra Brussel
Avsluttar etterforskinga av Jotun
Fergeoppkjøp: Varsler stans av Torghatten-Fjord1
Avhjelpende tiltak i Torghatten-Fjord1
Ny sjeføkonom i Konkurransetilsynet
Kronikk: Har ansvar for ansattes handlinger
Konferanse i konkurranserett: nye regler og europeisk rettspraksis
Endringer i konkurranseloven
AT Skog får ikkje kjøpe NEG Skog
Kronikk: Deling for konkurranse
Medier som samarbeider
Konkurransetilsynet skjerper kontrollen med dagligvarekjedene
Ønsker helhetlig gjennomgang av prisutjevningsordningen
Årets konferanse i konkurranserett
Årsmelding 2015: Gjennomslag i rettsapparatet
Ledig stilling som sjeføkonom
Ny rapport: Konkurranseproblemer i avfallsmarkedet
Kronikk: Kommunal sløsing med søppel?
Flypassasjeravgiften fører til ulike konkurransevilkår
Konkurranse er krisehjelp
Konkurransedirektør Lars Sørgard
Lars Sørgard er utnemnd til konkurransedirektør
Kritisk til endringer i energiloven
Årsbrosjyre: Rekordmange bevissikringar og streng fusjonskontroll

2015

Arkiv Sidenavn
Konkurransetilsynet tildeler forskningsmidler
Oppkjøpet ble ikke meldt – får gebyr
Vinner av årets masterpriskonkurranse
Kommisjons-topp til juskonferansen
Asfaltsaken avsluttet – 150 millioner kroner i gebyr
Vil se mer på flybonus-effekten
Tillater Interflora - Floriss
Medhald i tingretten
Norgesgruppen får kjøpe Tiger
Konkurranse reduserer ulikhet
Informasjon om prisreguleringsfondet
Søker konkurransedirektør
Pristoppene på mandager og torsdager
Søk om midlar til forskingsprosjekt
Nets får kjøpe Kortaccept
Ønskjer auka flykonkurranse i nord
Magnus Gabrielsen fungerande konkurransedirektør
Aleris får overta Teres
Orkla får kjøpe Cederroth på vilkår
Tilsynet griper inn i drivstoffmarkedet
Fullt medhold i asfaltsaken
Bransjeforeninger har et særskilt ansvar
Meyer til SSB
Direktører fra 30 land i Bergen
Asfaltsaken i Borgarting lagmannsrett
Ikke misbruk av markedsmakt
Medieeierskap til Konkurransetilsynet
Kritisk til strengere boliglånsregler
Milliongebyr for kartell-virksomhet
Bekrefter kontroll hos Jotun
Konferanse i konkurranserett i dag
Ny sjeføkonom i Konkurransetilsynet
Delvis unntak fra gjennomføringsforbud
Tillater TV 2 - C More
Rapport: Sårbar konkurranse i boliglånsmarkedet
Rapport: Drosjenæringen må få moderne rammebetingelser
Bransjeforening får gebyr for ulovlig samarbeid
Skal forske på konkurranse
Coop får overta Ica Norge
Medhold i lagmannsretten
Coop tilbyr salg av butikker som avhjelpende tiltak
Ny rapport: Konkurranseproblemer for boligutvikling
TeliaSoneras kjøp av Tele2 tillates på vilkår
Drosjesamarbeid i Borgarting lagmannsrett
Nye avhjelpende tiltak i TeliaSonera - Tele2
Sist endret: