Artiklar og innlegg


 • Bilde Kronikk: En taxinæring tilpasset kundene
  Det er tid for julebord. Hyggelig, det. Bortsett fra strevet med å komme seg hjem.
  16.12.2016
 • Bilde Forskning viser: Prisportaler kan gi høyere priser
  Eksempler på dårlige erfaringer med myndighetsstøttede prisportaler finnes. Noen har fellestrekk med dagligvarebransjen.
  09.12.2016
 • Bilde Kronikk: Åpenhet om pris - dårlig nytt for kundene
  Forbrukerrådet varslet tirsdag omkamp om prisinnholdet i sin nye dagligvareportal. Det kan være dårlige nyheter for oss forbrukere.
  02.12.2016
 • Bilde Kronikk: Opphev bokavtalen!
  Gitt den omstillingen næringen nå står overfor, er det særlig viktig at forlag og bokhandlere står mest mulig fritt i kampen om å vinne lesere.
  30.11.2016
 • Bilde Kronikk: En særnorsk bankstruktur
  Vi har en åpen økonomi. Skal vi da ha særnorske kapitalkrav for banker?
  22.11.2016
 • Bilde Skader ikke konkurransen
  Selv om det er krisetid i oljenæringen, er det bra at Statoil og andre oljeselskaper utnytter sin kjøpermakt.
  05.10.2016
 • Bilde Kronikk: Bøndene tjener på konkurranse
  Bøndene og forbrukerne har felles interesse av at landbrukets unntak fra konkurranseloven blir så snevert som mulig.
  04.10.2016
 • Tomt bilde Innlegg: Avskrekkelsesgevinsten
  Kartell- og fusjonsplaner som aldri ser dagens lys, er konkurransereglenes viktigste “gave” til forbrukerne.
  05.09.2016
 • Bilde Avinor trenger konkurrenter
  Når noen får monopol på parkering nær flyplasser blir det dyrt og dårlig for passasjerene. Det er også et lite treffsikkert miljøtiltak.
  08.08.2016
 • Bilde Kronikk: Kampen om strømmen
  I regnfylte Bergen skjerpes konkurransen fordi forbrukerne tar bevisste strømvalg.
  12.07.2016
 • Tomt bilde Kronikk: Drahjelp fra Brussel
  Europakommisjonen i Brussel bidrar til sunn konkurranse i Norge. Norske forbrukere nyter godt av EUs inngrep.
  16.06.2016
 • Tomt bilde Kronikk: Har ansvar for ansattes handlinger
  Selskaper kan bli dømt for ansattes regelbrudd, også når ledelsen ikke vet om handlingene og har tatt tiltak for å hindre dem.
  02.05.2016
 • Bilde Deling for konkurranse
  Delingsøkonomi er aktuelt i en rekke næringer, og kan med endret reguleringbidra til økt konkurranse og innovasjon, skriver konkurransedirektør Lars Sørgard i en kronikk,
  07.04.2016
 • Bilde Innlegg: Medier som samarbeider
  Krisetider i mediebransjen gir ikke grunn til å slakke på konkurransereglene, snarere tvert imot, skriver Lars Sørgard i et innlegg.
  17.03.2016
 • Bilde Kommunal sløsing med søppel?
  Kommunene bør tenke seg om før de bygger egne avfallsanlegg. Konkurranseutsetting kan gi bedre løsninger.
  23.02.2016
 • Tomt bilde Konkurranse er krisehjelp (kronikk)
  Konkurransekutt skulle bidra til å løse krisen i 1930-årene.Det slo feil. Konkurranse kan forkorte krisen, skriver Lars Sørgard i en kronikk.
  10.02.2016
 • Bilde Konkurranse trumfer regulering
  Det er med ujevne mellomrom oppslag i pressen om markeder hvor det er tilsynelatende potensial for mer konkurranse og lavere priser. En observerer for eksempel i kraftmarkedet at noen kunder betaler en høy pris, mens andre får tilbud om en lav pris. Når ikke alle kunder nyter godt av konkurransen, hvorfor ikke gå inn og regulere slik at alle kunder kan sikres en lav pris?
  01.02.2016

 • Bilde Konkurranse reduserer ulikhet (kronikk)
  De siste par årene har det vært en omfattende debatt i Norge og andre land om ulikheter i samfunnet, sterkt inspirert av Pikettys bok «Kapitalen i det 21. århundre». Vi har nå helt nylig sett at konkurransepolitikken trekkes inn i debatten om mulige offentlige tiltak som reduserer ulikheter.
  11.11.2015
 • Bilde Rettslige irrganger (kronikk)
  Tingrettsdommere flest møter høyst én konkurransesak i løpet av sin karriere. Kvaliteten på dommene blir ikke god nok, skriver konkurransedirektør Christine Meyer i en kronikk i Dagens Næringsliv onsdag.
  26.08.2015
 • Bilde Konkurrentenes andedam (kronikk)
  Som konkurransedirektør har jeg alltid takket begeistret ja når jeg får en invitasjon til å snakke om konkurranse for bransjeforeninger. Hvorvidt budskapet om behovet for konkurranse går inn når konkurrentene samles utover kvelden over ett glass eller to med vin er imidlertid et annet spørsmål.
  16.06.2015
 • Bilde Mellomløsningen (kronikk)
  Konkurransetilsynets rolle er ikke å sørge for ideelle partnerskap, men å ta stilling til fusjoner vi får på vårt bord.
  08.04.2015
 • Bilde Kraftløse eiere (kronikk)
  Eierskap er viktig for vekst og produktivitet. Dette er ett av budskapene fra produktivitetskommisjonen, som fremlegger sin første rapport neste uke. Akkurat som det er viktig å ha konkurranse mellom bedrifter for å få økonomisk vekst, er det viktig å ha konkurranse i markedet for eierkontroll.
  04.02.2015
 • Bilde Markedets synlige hånd (kronikk)
  I disse dager er Konkurransetilsynet midt oppe i vurderingene av TeliaSoneras oppkjøp av Tele 2 og Coops oppkjøp av Ica.
  15.12.2014
 • Bilde Byråkratisk minefelt (kronikk)
  Regelverket for offentlige anskaffelser kan forenkles ved å etablere et minimumsregelverk under EUs terskelverdier.
  27.10.2014
 • Bilde Opprør mot mastodontene (kronikk)
  Hvis en var opptatt av konkurranse til det beste for pasientene, ville det da blitt en fusjon mellom Rikshospitalet og Radiumhospitalet?
  25.08.2014
 • Bilde Öpna landskap (kronikk)
  «Jag trivs bäst i öppna landskap» synes ikke lenger å bare være en av de mest populære visene gjennom tidene.
  21.07.2014
 • Bilde Zombiene (kronikk)
  Vi må la bedrifter med høy produktivitet erstatte bedrifter med lav produktivitet dersom vi skal oppnå produktivitetsvekst. Offentlige inngrep og subsidier kan hindre det.
  03.06.2014
 • Bilde Øl og fotball (kronikk)
  Det grunnleggende spørsmålet er om oppdragsgiver legger opp til en konkurranse i markedet eller konkurranse om markedet på for eksempel flyplasser.
  26.03.2014
 • Bilde Nødvendig maktmiddel (kronikk)
  Konkurransetilsynet har i likhet med Økokrim anledning til å foreta bevissikring for å avdekke økonomisk kriminalitet. Det å kunne sikre bevis på denne måten er et nødvendig virkemiddel, men det er samtidig et virkemiddel som må håndteres med stor varsomhet både i forhold til om det tas i bruk og hvordan.
  05.02.2014

Sist endret: