Artiklar og innlegg

 • Tomt bilde Kronikk: Digital dominans - bot og bedring
  Google burde tatt lærdom av Europakommisjonens sak mot Microsoft. Da kunne boten på 40 milliarder kroner vært unngått.
  14.08.2018
 • Bilde Kronikk: NRK – et konkurranseproblem?
  For tre år siden la jeg (som professor ved Norges Handelshøyskole, NHH) frem for Kulturdepartementet en rapport om konkurransemessige virkninger av noen utvalgte NRK-tjenester. Fokuset var hovedsakelig på nyheter på nett.
  20.04.2018
 • Bilde Kronikk: Stordriftsfordeler som blir ulemper
  Hvis bare landsdekkende bedrifter kan gi anbud, står en i fare for å svekke konkurransen. Sentraliserte innkjøp kan slå feil.
  18.04.2018
 • Bilde Kronikk: En vei ut
  Diskuterer du med din konkurrent hvilken pris dere skal tilby eller fordeler markedet mellom dere, vil dette være grove overtredelser av konkurranseloven. Du kan imidlertid komme deg ut av et slikt samarbeid og unngå gebyr dersom du er den første som legger alle kortene på bordet og melder fra til Konkurransetilsynet.
  10.04.2018
 • Bilde Kronikk: Prisregulering av mat neppe smart
  Å pålegge dominerende leverandører å ta like priser til alle sine kunder kan gi høyere priser for oss sluttkunder.
  05.04.2018
 • Bilde Kronikk: Landbrukspolitikken kan være nøkkelen til en velfungerende matkjede
  En velfungerende verdikjede for mat er viktig for norske forbrukere, og god konkurranse mellom dagligvarekjedene er en nødvendig del av dette.
  26.03.2018
 • Bilde Kronikk: Følg med på drivstoffprisene!
  Fyller du drivstoff tidlig på mandager fordi det er billigst? Bensin- og dieselprisene har endret seg - sjekk nå om det er andre dager i uken det lønner seg å fylle.
  19.03.2018
 • Bilde Kronikk: Godt for konkurransen?
  Det er ingen god ide at bedrifter i fellesskap svekker konkurransen, selv om det begrunnes med å ta samfunnsansvar.
  12.03.2018
 • Bilde Kronikk: Kan vi samarbeide?
  Tenk deg at det skal bygges et nytt, stort bygg på stedet du bor. Du har veldig lyst på jobben, men er usikker på om firmaet ditt er stort nok for oppgaven. Hva ville du ha gjort?
  13.02.2018
 • Bilde Kronikk: Eit brot på konkurranselova
  Det er overproduksjon av både svin og lam, men verkemidla for å balansere kjøttmarknadene er blitt avgrensa av WTO-avtalen.
  09.02.2018
 • Bilde Kronikk: Bedre og billigere med funksjonelt skille
  Strømleveranser til forbrukere og næringsliv i alle landets kommuner vil bli bedre og billigere med funksjonelt skille.
  26.01.2018
 • Bilde Kronikk: Den brysomme konkurransen
  Kundene og samfunnet blir taperne når de etablerte i en bransje får gjennomslag for beskyttelse mot nye, brysomme konkurrenter.
  11.01.2018
 • Bilde Fusjoner, innovasjon og konkurranseregler
  Konkurransetilsynets oppgave er å sikre effektiv konkurranse og velfungerende markeder til gode for forbrukere og næringsliv
  27.12.2017


 • Bilde Kronikk: En taxinæring tilpasset kundene
  Det er tid for julebord. Hyggelig, det. Bortsett fra strevet med å komme seg hjem.
  16.12.2016
 • Bilde Forskning viser: Prisportaler kan gi høyere priser
  Eksempler på dårlige erfaringer med myndighetsstøttede prisportaler finnes. Noen har fellestrekk med dagligvarebransjen.
  09.12.2016
 • Bilde Kronikk: Åpenhet om pris - dårlig nytt for kundene
  Forbrukerrådet varslet tirsdag omkamp om prisinnholdet i sin nye dagligvareportal. Det kan være dårlige nyheter for oss forbrukere.
  02.12.2016
 • Bilde Kronikk: Opphev bokavtalen!
  Gitt den omstillingen næringen nå står overfor, er det særlig viktig at forlag og bokhandlere står mest mulig fritt i kampen om å vinne lesere.
  30.11.2016
 • Bilde Kronikk: En særnorsk bankstruktur
  Vi har en åpen økonomi. Skal vi da ha særnorske kapitalkrav for banker?
  22.11.2016
 • Bilde Skader ikke konkurransen
  Selv om det er krisetid i oljenæringen, er det bra at Statoil og andre oljeselskaper utnytter sin kjøpermakt.
  05.10.2016
 • Bilde Kronikk: Bøndene tjener på konkurranse
  Bøndene og forbrukerne har felles interesse av at landbrukets unntak fra konkurranseloven blir så snevert som mulig.
  04.10.2016
 • Tomt bilde Innlegg: Avskrekkelsesgevinsten
  Kartell- og fusjonsplaner som aldri ser dagens lys, er konkurransereglenes viktigste “gave” til forbrukerne.
  05.09.2016
 • Bilde Avinor trenger konkurrenter
  Når noen får monopol på parkering nær flyplasser blir det dyrt og dårlig for passasjerene. Det er også et lite treffsikkert miljøtiltak.
  08.08.2016
 • Bilde Kronikk: Kampen om strømmen
  I regnfylte Bergen skjerpes konkurransen fordi forbrukerne tar bevisste strømvalg.
  12.07.2016
 • Tomt bilde Kronikk: Drahjelp fra Brussel
  Europakommisjonen i Brussel bidrar til sunn konkurranse i Norge. Norske forbrukere nyter godt av EUs inngrep.
  16.06.2016
 • Tomt bilde Kronikk: Har ansvar for ansattes handlinger
  Selskaper kan bli dømt for ansattes regelbrudd, også når ledelsen ikke vet om handlingene og har tatt tiltak for å hindre dem.
  02.05.2016
 • Bilde Deling for konkurranse
  Delingsøkonomi er aktuelt i en rekke næringer, og kan med endret reguleringbidra til økt konkurranse og innovasjon, skriver konkurransedirektør Lars Sørgard i en kronikk,
  07.04.2016
 • Bilde Innlegg: Medier som samarbeider
  Krisetider i mediebransjen gir ikke grunn til å slakke på konkurransereglene, snarere tvert imot, skriver Lars Sørgard i et innlegg.
  17.03.2016
 • Bilde Kommunal sløsing med søppel?
  Kommunene bør tenke seg om før de bygger egne avfallsanlegg. Konkurranseutsetting kan gi bedre løsninger.
  23.02.2016
 • Tomt bilde Konkurranse er krisehjelp (kronikk)
  Konkurransekutt skulle bidra til å løse krisen i 1930-årene.Det slo feil. Konkurranse kan forkorte krisen, skriver Lars Sørgard i en kronikk.
  10.02.2016
 • Bilde Konkurranse trumfer regulering
  Det er med ujevne mellomrom oppslag i pressen om markeder hvor det er tilsynelatende potensial for mer konkurranse og lavere priser. En observerer for eksempel i kraftmarkedet at noen kunder betaler en høy pris, mens andre får tilbud om en lav pris. Når ikke alle kunder nyter godt av konkurransen, hvorfor ikke gå inn og regulere slik at alle kunder kan sikres en lav pris?
  01.02.2016

 • Bilde Konkurranse reduserer ulikhet (kronikk)
  De siste par årene har det vært en omfattende debatt i Norge og andre land om ulikheter i samfunnet, sterkt inspirert av Pikettys bok «Kapitalen i det 21. århundre». Vi har nå helt nylig sett at konkurransepolitikken trekkes inn i debatten om mulige offentlige tiltak som reduserer ulikheter.
  11.11.2015

Sist endret: