Mer info om prisreguleringsfondet

Fondet ble omgjort til tilskuddsfond i 2015. Fondets beholdning var da på 26,4 millioner kroner. Hittil er det tildelt midler på ca. 15,5 millioner kroner.

 

Høsten 2017 gjennomføres ny utlysning for årene 2018 og 2019.

Tildelinger fra prisreguleringsfondet

Tildelingsår

NOK

2015

4 954 750

2016

3 891 250

2017

4 284 250

2018

2 428 413

Totalt

15 558 663

Sist endret: