Mer info om prisreguleringsfondet

Fondet ble omgjort til tilskuddsfond i 2015. Fondets beholdning var da på 26,4 millioner kroner. Hittil er det tildelt midler på ca. 11,5 mill. kr.

Høsten 2016 gjennomføres ny utlysning for årene 2017/2018.

Tildelinger fra prisreguleringsfondet

Tildelingsår

NOK

2015

4954750

2016

3891250

2017

2660750

2018

0

Totalt

11506750

Sist endret: