Høyringar

Oversikt over saker som er sende på høyring frå Konkurransetilsynet.
Brevdato     Saker på høyring  
         
     

EU-kommisjonens forslag til endringer i reglene for kontroll med foretakssammenslutninger

 
         
04.11.2015     Høring om nasjonale konkurransemyndigheters håndhevingsmyndighet  
         
         
         
Brevdato     Saker som er ferdigbehandla  
         
16.12.2014     Utkast til veileder om anmeldelse av enkeltpersoner for overtredelser av konkurranseloven  
         
29.09.2014     Høring om gruppeunntaket for forsikringsavtaler  
         
29.09.2014     Høring om Kommisjonens meddelelse COM (2014) 453: Ten years of Antitrust Enforcement under Regulation 1/2003: Achievements and Futura Perspectives  
         
01.09.2014     Europakommisjonens hvitbok om forslag om endringer i reglene for kontroll med foretakssammenslutninger  
         
15.06.2012     Utkast til veiledning om utmåling og lempning av overtredelsesgebyr  
         
05.03.2014     EU-kommisjonens forslag til forlengelse av gruppeunntaket for linjefart  
         
19.07.2013     Europakommisjonens forslag til til endringer i Kommisjonens kunngjøring om avtaler av mindre betydning (de minimis)  
         
01.07.2013     Europakommisjonens forslag til mulige endringer i fusjonskontrollen etter Rådsforordning nr. 139/2004  
         
15.04.2013     Metode for å beregne prisutvikling i uregulerte områder av drosjemarkedet  
         
Sist endret:
Juridisk direktør