Høring - Berekning av prisutviklinga i drosjemarknaden

Konkurransetilsynet har utvikla ny metode for å berekne prisutviklinga i dei uregulerte områda av drosjemarknaden.

Prisutvikling i dei uregulerte delane av marknaden er eitt av fleire forhold Konkurransetilsynet tek omsyn til ved justering av maksimalprisane.

Konkurransetilsynet ber om innspel på metoden for å berekne prisutvikling i dei uregulerte områda.

Høyringa blir send til nokre høyringsinstansar spesielt, men den som måtte ønskje det står fritt til å levere høyringssvar.

Dokument

> Høyringsbrev (pdf)

> Regneark med modellen (xls)

Høyringssvar kan sendast per e-post til post@konkurransetilsynet.no eller i vanleg post til:

Konkurransetilsynet Postboks 439 Sentrum 5805 Bergen

Fristen er 14. juni 2013

Sist endret: