Høring - EU-kommisjonens forslag til endringer i Kommisjonens kunngjøring om avtaler av mindre betydning

Europakommisjonen gjennomfører nå en høring om forslag til mulige endringer i Kommisjonens kunngjøring om avtaler av mindre betydning som ikke merkbart begrenser konkurransen etter TFEU artikkel 81 nr. 1 (de minimis-kunngjøringen).

For nærmere informasjon om høringen, se

Konkurransetilsynets høringsbrev >>

Kommisjonens side om høringen >>

Som et ledd i norske konkurransemyndigheters deltakelse i revisjonsprosessen, ber Konkurransetilsynet interesserte parter om å gi innspill til tilsynet innen 2. september 2013.

Interesserte kan også sende sine merknader direkte til Kommisjonen, med kopi til Konkurransetilsynet.

Sist endret: