Høring - Gruppeunntaket for forsikringsavtaler

Europakommisjonen gjennomfører nå en høring om gruppeunntaket for forsikringsavtaler.

Bakgrunnen for Kommisjonens høring er at det gjeldende gruppeunntaket for forsikringsavtaler opphører 31. mars 2017. Kommisjonen gjennomfører derfor en høring der interessenter bes om å gi innspill til hvorvidt gruppeunntaket for forsikringsavtaler bør videreføres eller revideres.

Les mer om gruppeunntaket >>

For nærmere informasjon om høringen, se Europakommisjonens side om høringen.

Som ledd i norske konkurransemyndigheters deltakelse i revisjonsprosessen, ber Konkurransetilsynet interesserte parter om å gi innspill til tilsynet innen 20. oktober 2014.

Interesserte kan også sende sine merknader direkte til Kommisjonen, med kopi til Konkurransetilsynet.

Sist endret: