Høring - utkast til veiledning om overtredelsesgebyr

Konkurransetilsynet har utarbeidet utkast til veiledning om utmåling og lempning av overtredelsesgebyr. Tilsynet ber om høringssvar innen 1. september 2012.

Konkurransetilsynet har en betydelig skjønnsfrihet med hensyn til å tilpasse nivået på overtredelsesgebyrene. Utkastet til veiledning gir uttrykk for hvordan Konkurransetilsynet tolker og vil anvende utmålingsforskriften i konkrete saker.

Formålet med veiledningen er å sikre gjennomsiktighet og objektivitet ved utmåling av overtredelsesgebyr. Veiledningen har særlig fokus på utmåling av overtredelsesgebyr for overtredelse av konkurranseloven § 10 og § 11.

Høringsfrist er 1. september 2012.

Høringssvar sendes til post@kt.no

Sist endret: