Kontaktpersoner

Marion Stamnes
E-post: mast@kt.no
Tlf: 55 59 75 73

Høring om nasjonale konkurransemyndigheters håndhevingsmyndighet

Europakommisjonen gjennomfører nå en høring av behovet for nye verktøy i forbindelse med nasjonale myndigheters håndheving av konkurransereglene.

Bakgrunnen for høringen er at nasjonale konkurransemyndigheter, sammen med Kommisjonen, har en viktig rolle ved håndhevingen av konkurransereglene. Ikrafttredelsen av forordning 1/2003 endret håndhevingen av konkurransereglene, ved at nasjonale myndigheter og nasjonale domstoler fikk en utvidet rolle i håndhevingen. Kommisjonen ønsker med denne høringen å invitere interessenter til å gi sin tilbakemelding på mulige forbedringer knyttet til håndhevingen av konkurransereglene.

For nærmere informasjon, se Europakommisjonens pressemelding  og nettside om høringen.

Som ledd i norske konkurransemyndigheters deltakelse i revisjonsprosessen, ber Konkurransetilsynet interesserte parter om å gi innspill til tilsynet innen 8. januar 2016.

Interesserte kan også sende sine merknader direkte til Kommisjonen, med kopi til Konkurransetilsynet. Konkurransetilsynet gjør oppmerksom på at Kommisjonens høring har frist 12. februar 2016.

Sist endret: