Faglege aktivitetar

Pris til beste masteroppgåve i konkurranserett og konkurranseøkonomi
Konkurransetilsynet deler kvart år ut ein pris til mastergradsstudentar i samfunnsøkonomi og rettsvitskap. Den beste masteroppgåva innan kvart av dei to fagområda vil kvart studieår bli premiert med 25 000 kroner.

Sist endret: