Etterforskningsdirektør Svenn Gaulen.
Etterforskningsdirektør Svenn Gaulen.

Pressekontakt

Svenn Gaulen
Fungerende etterforskningsdirektør

 

Pressetelefon: 47 66 77 77

 

Pressebilder >>

Vet du noe? Tips oss

Erling Espeskog og Vidar Erichsen er en del av Konkurrransetilsynets
etterforskningsstab og har spesiell trening i å håndtere anonyme
henvendelser.

 

Erling Espeskog,  Spesialrådgiver Mobil: +47 948 39 809 Epost: eres@kt.no  
   

Vidar Erichsen, Seniorrådgiver Mobil: +47 911 29 409 Epost: vier@kt.no

 

Bevissikring i markedet for alarm- og sikkerhetstjenester

Konkurransetilsynet har gjennomført en bevissikring i markedet for alarm- og sikkerhetstjenester.

– Formålet med bevissikringen er å avkrefte eller bekrefte en potensiell overtredelse av konkurranselovens forbud mot ulovlig samarbeid, sier fungerende etterforskningsdirektør Svenn Gaulen.

Det at Konkurransetilsynet har gjennomført en bevissikring, innebærer ikke at foretak i dette markedet er skyldig i lovbrudd.

Etterforskningen er fortsatt pågående.

Konkurransetilsynet har ikke anledning til å gå konkret inn i denne aktuelle saken, men tilsynets pressetelefon vil i ordinær arbeidstid bli betjent på vanlig måte, dersom det er behov for generell prosessinformasjon.

Kort om bevissikringer

  • Formålet med en bevissikring er å bekrefte eller avkrefte en mistanke om
    at bedriften har brutt konkurranseloven.
  • Kravet for å kunne gå på  bevissikring er at det er rimelig grunn til å anta brudd på loven.
  • Konkurransetilsynet trenger en rettslig godkjennelse for en bevissikring.
  • Konkurranseloven gir tilsynet rett til å kreve adgang til alle lokaler og steder hvor det kan finnes bevis
  • Konkurransetilsynet kan beslaglegge alle typer dokumenter og ta kopier av  innhold på digitale medier som PC-er, smarttelefoner og nettbrett.
Sist endret: