Karin S. Laastad9_200.jpg
Karin Stakkestad Laastad, juridisk direktør i Konkurransetilsynet.

Konktaktinformasjon

Karin Stakkestad Laastad

Juridisk direktør

Pressetelefon: 47 66 77 77

Pressefoto >>

Bevissikring i bokbransjen

Konkurransetilsynet gjennomførte i januar en uanmeldt kontroll hos flere selskap med tilknytning til bokmarkedet.

– Bakgrunnen for at vi har vært på bevissikring er at Konkurransetilsynet undersøker et mulig brudd på konkurranseloven § 10. Saken gjelder et mulig ulovlig samarbeid om utveksling av konkurransesensitiv informasjon, sier juridisk direktør Karin Stakkestad Laastad.

Kontrollen ble i forkant godkjent av tingretten og Konkurransetilsynet har beslaglagt relevant materiale.

– Bevissikringen er avsluttet, og saken er nå i en fase der Konkurransetilsynet skal gjennomgå og analysere beslag fra kontrollen, sier Stakkestad Laastad.

Konkurransetilsynet har ikke anledning til å gå mer konkret inn i denne aktuelle saken, men tilsynets pressetelefon er betjent dersom det er behov for generell prosessinformasjon.

Sist endret: