Magnus_Gabrielsen5.jpg
Avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen.

Kontaktinformasjon

 

Magnus Gabrielsen, direktør for avdeling for mat, handel og helse

 

Pressebilder >>

 

Pressetelefon:

47 66 77 77

Bevissikring i dagligvarebransjen

Konkurransetilsynet bekrefter at det gjennomføres en uanmeldt kontroll hos flere aktører i dagligvarebransjen.

Konkurransetilsynet går ut med denne informasjonen nå, etter at selskapene selv har bekreftet kontrollen.

Bevissikringen foretas i markedet for salg av dagligvarer gjennom dagligvarebutikker i Norge. Bakgrunnen for den uanmeldte kontrollen er at Konkurransetilsynet undersøker et mulig brudd på konkurranseloven § 10.

– Formålet med den uanmeldte kontrollen er å bekrefte eller avkrefte mistanke om ulovlig samarbeid i form av utveksling av strategisk informasjon mellom kjedene i dagligvaremarkedet, sier avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen.

Kontrollen ble i forkant godkjent av tingretten og Konkurransetilsynet beslaglegger relevant materiale.

– Når bevissikringen er ferdig vil Konkurransetilsynet gjennomgå og analysere beslag fra kontrollen, sier Gabrielsen.

Konkurransetilsynet har ikke anledning til å gå mer konkret inn i denne aktuelle saken, men tilsynets pressetelefon er betjent dersom det er behov for generell prosessinformasjon.

Sist endret: