Kurt Brekke4_500.jpg
Sjeføkonom Kurt Brekke.

Kontaktinformasjon

Kurt Brekke, sjeføkonom

 

Pressetelefon:

47 66 77 77

Høringssvar til utredning om konkurranse på like vilkår

– Statsstøtteregelverket som har til formål å sikre like konkurransevilkår er ikke nødvendigvis forenlig med konkurranseregelverket som skal sikre samfunnsøkonomisk effektivitet, sier sjeføkonom Kurt Brekke i Konkurransetilsynet.

Konkurransetilsynet har denne uken sendt høringssvar til Nærings- og fiskeridepartementet om hvordan man kan sikre like konkurransevilkår mellom offentlige og private aktører med utgangspunkt i EUs regelverk om statsstøtte. I høringssvaret trekker tilsynet frem flere utfordringer knyttet til å innføre et regelverk med nasjonal håndheving av statsstøtte.

– Vi mener at en eventuell innføring av det foreslåtte regelverket vil kunne legge restriksjoner på offentlig virksomhet som kan være konkurranseskadelig, sier sjeføkonom Kurt Brekke.

– Det skyldes særlig at statsstøtteregelverket, og praktisering av dette, ofte begrenser det offentliges muligheter til å utnytte stordrifts- og samdriftsfordeler. Det gjelder særlig ved krav om organisatorisk skille, men også ved at man pålegger offentlig virksomhet å prise inn faste kostnader når de tilbyr tjenester i konkurranse med private aktører.

– Resultatet av en slik praksis kan være svekket konkurranse og høyere priser til forbrukerne, noe som er i konflikt med konkurranselovens formål. Dette er også grunnen til at Konkurransetilsynet er skeptisk til at en eventuell håndheving av regelverket legges til oss.

Les høringssvaret her >>

Sist endret: