Kontaktperson

Ingunn B. Gjersvik
Tlf: 926 96 737
E-post: inbr@kt.no 

Utlyser inntil 9,5 millioner kroner til konkurransefaglig forskning

Konkurransetilsynet utlyser nå inntil 9,5 millioner kroner for 2018/2019 fra det alminnelige prisreguleringsfond til forskning innenfor konkurranseøkonomi og konkurranserett.

– Konkurransetilsynet oppfordrer i årets utlysning spesielt til forskningsprosjekter om direkte og indirekte effekter av tilsynets håndheving av forbuds- og inngrepsbestemmelsene i Konkurranseloven, sier sjeføkonom Kurt Brekke.

– Tilsynet oppfordrer også til å inngi forskningssøknader innenfor konkurranserett, sier juridisk direktør Karin Stakkestad Laastad.

I vurderingen av søknadene vil Konkurransetilsynet som vanlig også vektlegge god og relevant forskning innenfor konkurranserett og /eller konkurranseøkonomi, søkers kompetanse på fagområdet, samt prosjektkostnad.

Tilsynet ønsker også velkommen prosjektsøknader innenfor øvrige konkurranseøkonomiske problemstillinger, samt tverrfaglige prosjekter som kombinerer konkurranseøkonomi og konkurranserett.

Tildelingsbudsjett for perioden er på om lag 3,5 millioner kroner i 2018 og inntil 6 millioner kroner i 2019. Det kan søkes om både ett- og toårige prosjekter.

Søknad om midler fra det alminnelige prisreguleringsfondet sendes per e-post til Konkurransetilsynet på post@kt.no innen søknadsfrist 1. desember 2017.

Les mer om forskningsmidlene her >>

Sist endret: