brukerundersokelse

Kontaktinfo

Ronny Turøy
Prosjektleder Konkurransetilsynet

Epost: rotu@kt.no
Mobil: 91713195

Spørreundersøkelse til bedrifter og advokater

Konkurransetilsynet gjennomfører i desember en spørreundersøkelse om kjennskap til Konkurransetilsynet og tilsynets håndheving av konkurranseloven. Undersøkelsen blir sendt til et utvalg bedrifter og et utvalg av advokater som jobber med forretnings – og konkurranserett.

Undersøkelsen gjennomføres av Kantar TNS / Norsk Gallup på vegne av Konkurransetilsynet. KANTAR TNS sikrer konfidensiell behandling av alle svar.

Har du spørsmål om denne undersøkelsen når det gjelder innholdet eller om tekniske forhold, send en e-post til avsender: gallup-undersokelse@tns-gallup.no

Sist endret: