Evaluering KOFA-konferansen

Klagenemnda for offentlige anskaffelser ønsker din tilbakemelding på gjennomføring og innhold på konferansen 10. oktober 2016. Undersøkelsen vil ta ca 2 minutter å svare på. Vi takker for din tilbakemelding!

Hvor fikk du først kjennskap til konferansen?
Hva er grunnen til at du deltok på konferansen?
Hvor fornøyd er du med lokalene der konferansen ble holdt?
Hvor fornøyd er du med bevertningen?
Hvor fornøyd er du med gjennomføringen av konferansen?

Hvordan vil du score følgende forelesere på en skala fra 1 til 6, hvor 1 er dårlig mens 6 er svært bra:

Georg Fredrik Rieber-Mohn
Liv Lunde
Innlegg fra Kofa-sekretariatet
Halvard Haukeland Fredriksen
Kristian Jåtog Trygstad
Lars Sørgard og Svenn Gaulen i Konkurransetilsynet
Kristoffer Sâllfors fra Konkurrensverket
Hvordan var ditt faglige utbytte av konferansen?
Hvordan svarte fagkonferansen totalt til dine forventninger?
Sist endret: