4Service Gruppen AS - Mint Renhold AS

Dato mottatt:

Foretakene og foretakssammenslutningen:

4Service Gruppen AS (org.nr. 916 271 344) erverver 100 % av aksjene i Mint Renhold AS (org.nr. 880 711 342)

Berørte markeder:

Rengjøringstjenester

Sist endret: