Aker Solutions AS - Olje- og gassvirksomheten til Reinertsen AS

Dato mottatt:

Foretakene og foretakssammenslutningen:

Aker Solutions AS (org.nr. 929877950) erverver olje- og gassvirksomheten til Reinertsen AS (org.nr. 976810015)

Berørte markeder:

Vedlikehold og modifikasjoner av oljeinstallasjoner samt engineeringstjenester.

Sist endret: