Ark Bokhandel AS - 25 bokhandlere fra Nye Notabene AS

Dato mottatt:

Foretakene og foretakssammenslutningen:

Ark Bokhandel AS (org.nr. 911 100 797) overdragelse av 25 bokhandlere fra Nye Notabene AS

Berørte markeder:

Bokhandler butikker

Sist endret: