BC SPV II AS - Billund Aquakulturservice Holding A/S (DK)

Dato mottatt:

Foretakene og foretakssammenslutningen:

BC SPV II AS (org.nr. 918 675 264) erverver 51% av aksjene i Billund Aquakulturservice Holding A/S (DK)

Berørte markeder:

Service og utstyr for virksomhet innen onshore akvakultur.

Sist endret: