Betonmast AS - Hæhre & Isachsen Holding AS

Dato mottatt:

Foretakene og foretakssammenslutningen:

Betonmast AS (org.nr. 989 467 263) fusjonerer med Hæhre & Isachsen Holding AS (org.nr. 916 105 207)

Berørte markeder:

Bygge- og anleggsbransjen

Sist endret: