BetonmastHæhre AS - Steen & Lund Gruppen AS

Dato mottatt:

Foretakene og foretakssammenslutningen:

BetonmastHæhre AS (org.nr. 989 467 263) erverver samtlige aksjer i Steen & Lund Gruppen AS

(org.nr. 911 569 647)

Berørte markeder:

Anleggsgartner/grunnarbeid

Sist endret: