BetonmastHæhre AS - Tronrud Gruppen AS

Dato mottatt:

Foretakene og foretakssammenslutningen:

BetonmastHæhre AS (org.nr. 989467263) overtar varig og bestemmende enekontroll i Tronrud Gruppen AS (org.nr. 939552316)

Berørte markeder:

Bygg- og anlegg

Sist endret: