DNB / Sparebank 1-alliansen / Eika Gruppen og alliansefrie banker i Frende-samarbeidet - Vipps AS (under opprettelse)

Dato mottatt:

Foretakene og foretakssammenslutningen:

DNB (org.nr. 984 851 006) / Sparebank 1-alliansen (org.nr. 986 401 598 / Eika Gruppen (org.nr. 979 319 568)  og Alliansefrie banker i Frende-samarbeidet (org.nr. 937 894 538) trer inn som eiere av Vipps AS (under opprettelse)

Berørte markeder:

Mobilbetalingstjeneste

Sist endret: