Fortum Oyj - Hafslund Marked AS / Hafslund Varme AS / Klemetsrudanlegget AS

Dato mottatt:

Foretakene og foretakssammenslutningen:

Fortum Oyj (org.nr. 1463611-4 Finland) erverver enekontroll over Hafslund Marked AS (org.nr. 914 551 757)  / Hafslund Varme AS (org.nr. 977 269 919) / Klemetsrudanlegget AS (org.nr. 915 575 625)

Berørte markeder:

Videresalg av strøm og fjernvarme

Sist endret: