Insr Insurance Holding ASA - Nemi Forsikring AS

Dato mottatt:

Foretakene og foretakssammenslutningen:

Insr Insurance Holding ASA (org.nr. 994 288 962) erverver 100% av aksjene i Nemi Forsikring AS (org.nr. 950 421 363)

Berørte markeder:

Skadeforsikring

Sist endret: