Malthus Europe AS - Uniteam Holding AS

Dato mottatt:

Foretakene og foretakssammenslutningen:

Malthus Europe AS (org.nr. 990164215) erverver 100% av aksjene i Uniteam Holding AS (org.nr. 912667448)

Berørte markeder:

Salg og utleie av moduler og containere.

Sist endret: