Multiconsult AS - Hjellnes Consult AS / Johs Holt AS

Dato mottatt:

Foretakene og foretakssammenslutningen:

Multiconsult ASA (org.nr. 910 253 158) erverver 100 % av aksjene i Hjellnes Consult AS (org.nr. 964 864 861)  og Johs Holt AS (org.nr. 921 790 236)

Berørte markeder:

 Rådgivende ingeniørtjenester, prosjektering

Sist endret: