NCC Industry AS - Nordisk Fundamentering AS (fundamenteringsvirksomheten)

Dato mottatt:

Foretakene og foretakssammenslutningen:

NCC Industry AS (org.nr. 984 884 176) erverver fundamenteringsvirksomheten til Nordisk Fundamentering AS (org.nr. 996 217 981) 

Berørte markeder:

Grunnarbeid, spunt og pæler

Sist endret: