Netel AS - Nett-tjenester AS

Dato mottatt:

Foretakene og foretakssammenslutningen:

Netel AS (org.nr. 983096514) overtar 100% av aksjene i Nett-tjenester AS (org.nr. 995627868)

Berørte markeder:

Distribusjonsnettverk, regionale nettverk, elektro- og montørtjenester

Sist endret: