OBOS Nye Hjem AS / Utstillingsplassen Eiendom AS - Vangsveien Prosjekt AS

Dato mottatt:

Foretakene og foretakssammenslutningen:

OBOS Nye Hjem AS (org.nr. 935283280) og Utstillingsplassen Eiendom AS (org.nr. 940615291) erverver felles kontroll over Vangsveien Prosjekt AS (org.nr. 989668781).

Berørte markeder:

Utleie av næringseiendom.

Sist endret: