Preem AB - YX Bulk (under etablering)

Dato mottatt:

Foretakene og foretakssammenslutningen:

Preem AB (org.nr. 556072-6977 Sverige) kjøp av 100 % av aksjene i YX Bulk AS (under etablering)

Berørte markeder:

Bulkvirksomhet innenfor raffinerte petroleumsprodukter

Sist endret: