Scandza AS - Leiv Vidar AS

Dato mottatt:

Foretakene og foretakssammenslutningen:

Scandza AS (org.nr. 892 683 042) erverver 100 % av aksjene i Leiv Vidar AS (org.nr. 988 921 521)

Berørte markeder:

Kjøtt- og pølseprodukter

Sist endret: