Selvaag Vinterpark AS / Canica AS - Vinterparken Holding AS

Dato mottatt:

Foretakene og foretakssammenslutningen:

Selvaag Vinterpark AS (org.nr. 912 617 084) og Canica AS (org.nr. 938 701 237) oppretter fellesforetaket Vinterparken Holding AS med  henholdsvis 50 % og 41,67 % av aksjene.

Berørte markeder:

Utbygging av eiendoms- og destinasjonsutviklingsprosjekt - vinterparken

Sist endret: