Solstad Offshore ASA - Farstad Shipping ASA / Deep Sea Supply Plc

Dato mottatt:

Foretakene og foretakssammenslutningen:

Solstad Offshore ASA (org.nr 9458832949) overtar gjennom fusjon kontroll over Deep Sea Supply Plc (org.nr. HE 186838) og Farstad Shipping ASA (org.nr. 934021592) 

Berørte markeder:

Shipping, offshore servicefartøyer til olje- og gassindustrien

Sist endret: