Technip Norge AS - KANFA AS

Dato mottatt:

Foretakene og foretakssammenslutningen:

Technip Norge AS (org.nr. 963052944) erverver 100% av aksjene i KANFA AS (org.nr. 983756913)

Berørte markeder:

EPC-tjenester til olje- og gassindustrien offshore

Sist endret: