Telenor Norge AS - Ucom AS

Dato mottatt:

Foretakene og foretakssammenslutningen:

Telenor Norge AS(org.nr. 976 967 631 erverver 100 % av aksjene i Ucom AS (org.nr. 982 050 928)

Berørte markeder:

Mobilitet og kommunikasjonsløsninger

Sist endret: