Verdane Capital IX (D) AB / Verdane Capital IX (E) AB - Sunkost AS / O. Mustad & Søn AS

Dato mottatt:

Foretakene og foretakssammenslutningen:

Verdane Capital IX (D) AB (org.nr. 559059-9931 Sverige) og Verdane Capital IX (E) AB (org.nr. 559059-9949 Sverige) har inngått avtale om investering og utstedelse av nye aksjer i Sunkost AS (org.nr. 959 847 789) og kjøp av aksjer i O. Mustad & Søn AS (org.nr. 985 933 197)

Berørte markeder:

Helsekost og produksjon og salg av fiskekroker og øvrige produkter relatert til krokfiske

Sist endret: