Visma Danmark Holding A/S - Team Siri Holding Aps

Dato mottatt:

Foretakene og foretakssammenslutningen:

Visma Danmark Holding A/S (org.nr. 28854889) erverver 100% av aksjene i Team Siri Holding Aps (org.nr. 37004588)

Berørte markeder:

Programvare

Sist endret: