Kyptert e-post

Utveksling av kryptert e-post med Konkurransetilsynet

Sende kryptert e-post til konkurransetilsynet

Alle foretak har nå mulighet til å utveksle kryptert e-post med Konkurransetilsynet. Det er ikke nødvendig med installasjon av programvare verken hos avsender eller mottaker.

Ta kontakt med Konkurransetilsynet på post@kt.no første gang avsender vil sende kryptert e-post. Konkurransetilsynet vil da sende en kryptert e-post til foretaket. Ved å svare på denne, vil e-post fra avsender til Konkurransetilsynet bli kryptert. Mottakeren må registrere seg med brukernavn og passord. Maksimum størrelse på forsendelse som kan oversendes kryptert er 18 MB.

Brukerveiledning: Mottak av [SIKKER] kryptert e-post med mulighet for returforsendelse (pdf)

 

Motta kryptert e-post fra Konkurransetilsynet

Konkurransetilsynet sender ut en del av sin korrespondanse som kryptert e-post.

• Dersom mottaker forventes å returnere svar som kryptert forsendelse, benyttes [SIKKER] prosedyre med krav om at mottaker registrerer seg.

Brukerveiledning: Mottak av [SIKKER] kryptert e-post med mulighet for returforsendelse (pdf)

• Dersom det ikke forventes at mottaker skal returnere svar som kryptert forsendelse, benyttes [MEDIUM] prosedyre, og mottaker trenger ikke registrere seg.

Brukerveiledning: Mottak av [MEDIUM] kryptert e-post (pdf)

Sist endret: