Altor Fund Manager AB - Gnist Barnehager AS - Grønmyr Bygg AS

Dato mottatt:

Foretakene og foretakssammenslutningen:

Altor Fund Manager AB (org.nr. 556962-9149 Sverige) erverver 100% av aksjene i Gnist Barnehager AS (org.nr. 815455452) og Grønmyr Bygg AS (org.nr. 990369380)

Berørte markeder:

Privat barnehagedrift

Sist endret: