Asset Buyout Partners AS - Nordic IP Top Holding AS

Dato mottatt:

Foretakene og foretakssammenslutningen:

Asset Buyout Partners AS (org.nr. 915 672 795) erverver enekontroll i Nordic IP Top Holding AS (org.nr. 916 584 245)

Berørte markeder:

Eiendomsforvaltning

Sist endret: