Bravida Norge AS - Oras AS

Dato mottatt:

Foretakene og foretakssammenslutningen:

Bravida Norge AS (org.nr. 987 582 561) erverver 100 % av aksjene i Oras AS (org.nr. 915 068 553)

Berørte markeder:

Rørartikler, VVS artikler

Sist endret: