Byggmakker Handel AS - Skattum Handel AS

Dato mottatt:

Foretakene og foretakssammenslutningen:

Byggmakker Handel AS (org.nr. 980656616) erverver enekontroll over Skattum Handel AS (org.nr. 988396575)

Berørte markeder:

Byggvarer

Sist endret: