Capgemini Norge AS - Espire AS

Dato mottatt:

Foretakene og foretakssammenslutningen:

Capgemini Norge AS (org.nr. 943574537) overtar samtlige aksjer i Espire AS (org.nr. 848748072)

Berørte markeder:

IT-programvarer og tjenester

Sist endret: