DNB Bank ASA - Nille Holding II AS/Nille Holding AS/Nille Store Operations AS/Nille Trading AS/Nille AB/Nille FarEast LTD

Dato mottatt:

Foretakene og foretakssammenslutningen:

DNB Bank ASA (org.nr. 984851006) overtar 100 % av aksjene i Nille Holding II AS (org.nr. 996488632), Nille Holding AS (org.nr. 989866249), Nille Store Operations AS (org.nr. 953581477), Nille Trading AS (org.nr. 918468919), Nille AB (org.nr. 350334856) og Nille FarEast LTD (ID 66237928-000-06-16-2)

Berørte markeder:

Butikkhandel med bredt vareutvalg

Sist endret: