Eimskip Norway AS - Nor Lines AS

Dato mottatt:

Foretakene og foretakssammenslutningen:

Eimskip Norway AS (org.nr. 937 019 661) kjøper 100 % av aksjene i Nor Lines AS (org.nr. 981 099 516)

Berørte markeder:

Rutegående godstransportsystem på vei, bane og sjø først og fremst innenlands i Norge

Sist endret: