Eterni Holding AS - Eterni Gruppen AS

Dato mottatt:

Foretakene og foretakssammenslutningen:

Eterni Holding AS (under navneendring fra NSH Start II nr. 218 AS, org.nr. 919 453 796) overtar enekontroll over Eterni Gruppen AS (org.nr. 914 108 373) med underliggende selskaper

Berørte markeder:

Bemanningsløsninger

Sist endret: