Fabritius Gruppen AS / Ferd Eiendom AS / Veidekke Eiendom AS - FFV Gardermoen AS

Dato mottatt:

Foretakene og foretakssammenslutningen:

Fabritius Gruppen AS (org.nr. 983 728 340) / Ferd Eiendom AS (org.nr. 988 100 218) / Veidekke Eiendom AS (org.nr. 936 946 348) oppretter, gjennom kjøp av samtlige aksjer, ett felleskontrollert foretak FFV Gardermoen AS (under stiftelse)

Berørte markeder:

Utvikling og utleie av eiendommer

Sist endret: